چراغ سبز بورس روشن شد

چراغ سبز بورس روشن شد لحظه به لحظه با بورس؛ چراغ سبز بورس روشن شد شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۲۳۹.۴۹ واحدی به پله ۱۵۷ هزار و ۵۹۴ واحدی رسید. به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات […]

تالار شیشه‌ای سبزپوش شد

تالار شیشه‌ای سبزپوش شد لحظه به لحظه با بورس؛ تالار شیشه‌ای سبزپوش شد شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۱۸۰.۶۵ واحدی به پله ۱۶۰ هزار و ۴۷۵ واحدی رسید. به گزارش خبرنگار  بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد […]

شاخص بورس سبز پوش شد

شاخص بورس سبز پوش شد لحظه به لحظه با بورس؛ شاخص بورس سبز پوش شد شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۳۹۴.۹۱ واحدی به پله ۱۶۰ هزار و ۲۱۳ واحدی رسید. به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات […]

شاخص بورس با افت ۳۱ واحدی کار خود را آغاز کرد

شاخص بورس با افت ۳۱ واحدی کار خود را آغاز کرد لحظه به لحظه با بورس؛ شاخص بورس با افت ۳۱ واحدی کار خود را آغاز کرد شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با کاهش ۳۱.۵۰ واحدی به پله ۱۶۴ هزار و ۸۹۸ واحدی رسید. به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه […]

شاخص بورس در آغاز معاملات به پله ۱۶۱ هزار واحد رسید

شاخص بورس در آغاز معاملات به پله ۱۶۱ هزار واحد رسید لحظه به لحظه با بورس؛ شاخص بورس در آغاز معاملات به پله ۱۶۱ هزار واحد رسید شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۱.۱۰۲ واحدی به پله ۱۶۱ هزار واحدی رسید. به گزارش خبرنگار  بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه […]

شاخص بورس سبزپوش شد

شاخص بورس سبزپوش شد لحظه به لحظه با بورس؛ شاخص بورس سبزپوش شد شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۱۶.۱۰۹۹ واحدی به پله ۱۸۴ هزار و ۱۷ واحدی رسید. به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۱۶.۱۰۹۹ واحدی […]

آژیر بورس به صدا درآمد

آژیر بورس به صدا درآمد لحظه به لحظه با بورس؛ آژیر بورس به صدا درآمد شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با کاهش ۹۰.۲۳۷۳ واحدی به پله ۱۷۴ هزار و ۴۵ واحدی رسید. به گزارش خبرنگار  بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با […]