راهبردهای اقتصادی دولت دوازدهم برای گره گشایی های اقتصادی

راهبردهای اقتصادی دولت دوازدهم برای گره گشایی های اقتصادی

پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم و پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی در این رقابت ها، مطالبات عمومی نسبت به تحقق برنامه های ارایه شده توسط دولت افزایش یافته است.