چگونه از نرخ دلار بازار ثانویه مطلع شویم؟

چگونه از نرخ دلار بازار ثانویه مطلع شویم؟

محاسبه نرخ دلار بازار ثانویه با برخی ابهامات رو به رو است. کنشگران اقتصادی نیز هرچند مخالف نرخ دستوری دلار هستند اما معتقدند زیرساخت های بازار ثانویه برای اعلام نرخ ارز مشخص نیست. از آنسو برخی صادرکنندگان و واردکنندگان نیز معتقدند این روال باید به همین منوال ادامه یابد؛ چرا که به باور آنها در شرایط […]