چرخش خرید به سمت دست فروشان / مغازه های نالان از مهمان ناخوانده

چرخش خرید به سمت دست فروشان / مغازه های نالان از مهمان ناخوانده

چرخش خرید به سمت دست فروشان ، دست‌فروشی یکی از مشاغلی است که با نزدیکی به نوروز بازار آن داغ می‌شود و با این وجود در گوشه و کنار خیابان‌ها جایی برای سوزن انداختن نیست تا جایی که مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید از مغازه ها از دست فروشان خرید کنند..