پیش بینی رشد ۳ تا ۴ درصدی قیمت خودرو | ایجاد بازار رقابتی لازمه رشد کیفی محصولات

پیش بینی رشد 3 تا 4 درصدی قیمت خودرو | ایجاد بازار رقابتی لازمه رشد کیفی محصولات

کارشناس صنعت خودرو گفت:با توجه به سیاست دولت در محدودیت واردات و رشد هزینه های تولید پیش بینی می شود قیمت خودرو در سال جاری ۳ تا ۴ درصد افزایش یابد.