رشد ۶ برابری انتشار ابزار‌های تامین مالی در بازار سرمایه

رشد ۶ برابری انتشار ابزار‌های تامین مالی در بازار سرمایه

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار­ بدهی؛ رشد ۶ برابری انتشار ابزار های تامین مالی در بازار سرمایه در پنج ماهه ابتدایی امسال­ بیش از ۷۹،۸۴۸ میلیارد ریال انواع ابزار های تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی حدود­۶ برابر برخوردار بوده است. […]