برخورد با بازار سیاه و متخلفان عرضه بلیت‌های اربعین

برخورد با بازار سیاه و متخلفان عرضه بلیت‌های اربعین

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری؛ برخورد با بازار سیاه و متخلفان عرضه بلیت های اربعین جعفرزاده گفت: شرکت های هواپیمایی روز ۲۵ شهریورماه جلسه ای را با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری داشتند و نرخ نهایی را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا جعفرزاده مدیرروابط عمومی و سخنگوی سازمان […]

نشریه فوریس گزارش داد جایگاه ایران در « اقتصاد سایه » جهان

جایگاه ایران در « اقتصاد سایه » جهان

در بسیاری کشورها، دولت‌ها بخش زیادی از درآمدهای بالقوه خود را به‌خاطر وجود « اقتصاد سایه » از دست می‌دهند، اقتصادی که از آن تحت عناوینی همچون «بازار سیاه»، «اقتصاد غیرقابل مشاهده» یا «اقتصاد زیرزمینی» نیز یاد می‌شود. پرسشی که مطرح است این است که « اقتصاد سایه » چیست و چگونه تعریف می‌شود؟