طبق آمارهای رسمی ارائه شده بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست؟

طبق آمارهای رسمی ارائه شده بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست؟

مروری بر آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب چین، امارات متحده عربی و عراق بیشترین حجم صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.