کشور پاکستان به دنبال پس گرفتن سهم خود از بازار برنج ایران

کشور پاکستان به دنبال پس گرفتن سهم خود از بازار برنج ایران

بانک های پاکستان حتی پس از لغو تحریم ها، تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی و انتشار فرم الکترونیکی ندارند. این کشور بازار صادراتی برنج به ایران را از دست می‌دهد.