ماجرای رانت ۵۰ میلیارد تومانی در بازار میلگرد

ماجرای رانت ۵۰ میلیارد تومانی در بازار میلگرد

به گفته رضا شهرستانی، امروز سبد میلگرد یک شرکت اصفهانی در حالی به نرخ هر کیلو ۲۴۴۵ تومان در بورس کالا عرضه شده که هر کیلو از این محصول در بازار حداقل ۴۴۰۰ تومان است. با توجه به عرضه ۲۵ هزار تنی این محصول حدود ۵۰ میلیارد تومان رانت در این بخش برآورد می‌شود. عضو […]

بازار فولاد در مرحله گذار ، پیش نیازهای عبور از مرحله سنتی به مدرن

بازار فولاد در مرحله گذار محمد‌حسین‌بابالو: عبور بازار فولاد از شرایط سنتی به وضعیت مدرن را می‌توان امید به تغییر وضعیت در این بازار به شمار آورد که این بار با فاکتورهای بسیار مهمی همراه شده است.