تصویب دو سازوکار مهم ارزی

تصویب دو سازوکار مهم ارزی

جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار؛ تصویب دو سازوکار مهم ارزی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تصویب دو سازوکار مهم ارزی خبر داد به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره جلسه شورای پول و اعتبار نوشت: در این جلسه دو سازوکار مهم در خصوص ارز به تصویب […]