بازار اجاره مسکن به دست دلالان افتاده است/ چرا برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد؟

بازار اجاره مسکن به دست دلالان افتاده است/ چرا برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد؟ باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛ بازار اجاره مسکن به دست دلالان افتاده است/ چرا برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد؟ بازار اجاره مسکن امسال زودتر از سال های گذشته به راه افتاده است در حالیکه […]