دریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حمل‌ونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل می‌کند

دریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حمل‌ونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل می‌کند باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛ دریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حمل‌ونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل می‌کند در شرایط فعلی، کامیون‌داران علاوه بر افزایش قیمت کرایه مبلغی جداگانه پشت بارنامه دریافت می‌کنند که […]