بازار کار در آینده نه چندان دور دیگر به کارگر ساده نیاز ندارد

بازار کار در آینده به کارگر ساده نیاز ندارد

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و تکنولوژی‌ روز بر ضرورت ارائه آموزشهای مهارتی به صنایع خودرو تاکید کرد و گفت: بازار کار در آینده نه چندان دور دیگر به کارگر ساده نیاز ندارد و آنچه بیشتر اهمیت دارد، مهندسان حرفه‌ای و تکنسین‌های ماهر و متخصص است.