ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بازآفرینی شهری

گفتگوی ویژه؛ ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بازآفرینی شهری مدیر شرکت بازآفرینی شهری: چهارصد هزار واحد مسکونی تا ۱۴۰۰ در بافت های هدف بازآفرینی شهری ساخته می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هوشنگ عشایری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما ادامه داد: باید ۴ هزار میلیارد […]

ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بازآفرینی شهری

گفتگوی ویژه؛ ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بازآفرینی شهری مدیر شرکت بازآفرینی شهری: چهارصد هزار واحد مسکونی تا ۱۴۰۰ در بافت های هدف بازآفرینی شهری ساخته می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هوشنگ عشایری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما ادامه داد: باید ۴ هزار میلیارد […]