بازتاب انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه های خارجی

بازتاب انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه های خارجی

با برگزاری دومین مناظره میان ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، رسانه های مهم جهان در کنار حجم انبوه رسانه های مجازی وشبکه های اجتماعی، این مناظره را از زوایای مختلف بررسی و هر یک گمانی زنی ها و تحلیل های خود را ارائه کرده اند.