ارز مسافرتی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت خورد

ارز مسافرتی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت خورد

از روز ۱۸ شهریور؛ ارز مسافرتی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت خورد هر یورو امروز برای مسافران خارج از کشور حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان در بانک های عامل فروش ارز مسافرتی فروخته می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایبِنا، مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانک های […]