بازآفرینی ۵/۷ میلیون واحد مسکونی فرسوده

بازآفرینی ۵/۷ میلیون واحد مسکونی فرسوده

در ۵۴۳ شهر کشور بازآفرینی ۵/۷ میلیون واحد مسکونی فرسوده مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری: پنج میلیون و۷۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در ۵۴۳ شهر کشور شناسایی شده که در حال بازآفرینی است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی وسعت سکونت گاه های بافت […]