رئیس لابی حامی تحریم ایران : نشست FATF فرصتی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران

رئیس لابی حامی تحریم ایران:نشست FATF فرصتی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است

رئیس لابی حامی تحریم ایران در یادداشتی نشست اخیر اعضای «گروه ویژه اقدام مالی» در اسپانیا را فرصتی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران خوانده است.