۲ مسئله امروز بانک های ایران در ارتباط با شبکه بانکی جهان

در دوره تحریم ها معاونت بین المللی بانک ها تعطیل شده است و بانک های ایران به نرم افزارهای لازم برای ارتباط با شبکه بانکی جهان مجهز نیستند. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح کرد: یک سال از لغو تحریم ها می گذرد. یکی از مهم ترین گلایه های فعالان اقتصادی […]