خانواده حجاج از زمان دقیق ورود کاروان ها مطلع شوند

قبل از عزیمت به فرودگاه برای استقبال؛ خانواده حجاج از زمان دقیق ورود کاروان ها مطلع شوند معاون امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی ره گفت: با توجه به اینکه یک سوم حجاج بیت الله الحرام کشورمان از این فرودگاه به کشور باز می گردند، از خانواده های حجاج درخواست می کنیم برای پرهیز از […]