چرا ژاپن قراضه‌ های شما را خریدار است؟

چرا ژاپن قراضه‌ های شما را خریدار است؟

سی سال است که چین بیش از هر کشور دیگری بطری‌های پلاستیکی، جعبه‌های مقوایی و کامپیوترهای قدیمی را بازیافت کرده که نتیجه آن حفظ میلیون‌ها تن از منابع و تأمین مالی غیرمستقیم هزاران برنامه بازیافتی و شرکت‌های جهانی است اما حالا چین می‌خواهد این کار را متوقف کند.

صنعت بازیافت ; درآمدزایی با طلای کثیف

صنعت بازیافت ; درآمدزایی با طلای کثیف

صنعت بازیافت به یک صنعت پردرآمد و پولساز در کشور‌های پیشرفته بدل شده است و این کشور‌ها زباله‌های عادی خود، از فلز و پلاستیک گرفته تا زباله‌های الکترونیکی مانند موبایل یا رایانه را بازیافت می‌کنند و از این طریق درآمد خوب و هنگفتی را به جیب می‌زنند.