بازی‌های رایانه‌ای ایران در آستانه جهش بزرگ قرار دارد بنابر گفته ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

بازی‌های رایانه‌ای ایران در آستانه جهش بزرگ قرار دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در کشور برای تقویت صنایع فرهنگی، صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران را در آستانه جهشی بزرگ توصیف کرد.