بی‌خبری خودروسازان از فروش ۴۰ هزار دستگاهی

بی‌خبری خودروسازان از فروش ۴۰ هزار دستگاهی دنیای اقتصاد : در شرایطی که عنوان شده بود خودروسازان داخلی طی هفته جاری ۴۰ هزار محصول را پیش‌فروش خواهند کرد، خبر می‌رسد چنین برنامه‌ای در دستور کار آنها قرار ندارد و از این ناحیه پیش‌فروش جدیدی در کار نیست.جمعه گذشته بود که سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع […]