افزایش تسهیلات جوابگوی بازار خرید مسکن نیست/ مسکن همچنان در رکود تورم

افزایش تسهیلات جوابگوی بازار خرید مسکن نیست/ مسکن همچنان در رکود تورم دبیر انجمن انبوه سازان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان: افزایش تسهیلات جوابگوی بازار خرید مسکن نیست/ مسکن همچنان در رکود تورم رهبر گفت: بعید است که افزایش تسهیلات مسکن تأثیر چندانی در بهبود بازار خرید و فروش داشته باشد. ایرج […]