آغاز بکار چهارمین کنگره راهبری نفت و نیرو

آغاز بکار چهارمین کنگره راهبری نفت و نیرو

­با مشارکت ۳۰۰ شرکت‎کننده خارجی و ۴۰۰۰ شرکت‎کننده داخلی؛ آغاز بکار چهارمین کنگره راهبری نفت و نیرو چهارمین کنگره راهبری نفت و نیروی ایران، در سالن همایش های بین المللی سازمان صداوسیما آغاز بکارکرد.­ به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این کنگره ­با مشارکت بیش از ۳۰۰ شرکت‎کننده خارجی و ۴۰۰۰ شرکت‎کننده داخلی و ۳۰ سخنران […]