ارتقاء نقش بانوان در مدیریت منابع اب و انرژی

در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک؛ ارتقاء نقش بانوان در مدیریت منابع اب و انرژی وزیر نیرو: استفاده از بانوان شایسته ­نقش موثری در شیوه صحیح مصرف و مدیریت­ اب و انرژی دارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما،رضا اردکانیان در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت نیرو و معاونت ریاست جمهوری […]