الزام اجتناب ناپذیر بانک‌ها در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال

الزام اجتناب ناپذیر بانک‌ها در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال

با توجه به تغییر انتظارات مشتریان؛ الزام اجتناب ناپذیر بانک ها در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت گفت: اتخاذ یک راهبرد تحول گرا در بانکها اجباری است و بانکها را به آغاز یک سفر به سمت بانکداری دیجیتال ملزم کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرتضی ترک تبریزی با […]