اولویت تقویت ارزش پول ملی و تامین سرمایه در گردش تولید

اولویت تقویت ارزش پول ملی و تامین سرمایه در گردش تولید

همتی : اولویت تقویت ارزش پول ملی و تامین سرمایه در گردش تولید رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهره ورتر در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری صداو سیما از بانک مرکزی ؛ […]