اسامی بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه

اسامی بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه

اسامی بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه، اسامی بانکهای مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد. […]