رئیس‌کل بانک مرکزی: بانک های مولداوی بستر همکاری بانک‌های ایرانی و اروپایی هستند

بانک های مولداوی بستر همکاری بانک‌های ایرانی و اروپایی هستند

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام خروج از محدودیت‌های تحریم، تعامل با بانک‌های مولداوی را کانال و بستر مناسبی برای همکاری بانک‌های ایرانی و اروپایی خواند.