بانک ویژه بنگاه های کوچک و متوسط تاسیس می‌شود

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان “ما به دنبال تاسیس بانک ویژه بنگاه های کوچک و متوسط با تسهیلات مناسب‌تر و شرایط سهل‌تر هستیم”، گفت