بانک منضبطی که دیگر سودده نیست

بانک منضبطی که دیگر سودده نیست

افزایش ۱۲۹ درصدی مطالبه از بانک‌های دیگر، کاهش ۴۴ درصدی سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ها، افزایش ۷۳ درصدی مطالبات مشکوک‌الوصول، نصف شدن سود انباشته و ایجاد زیان خالص از ویژگی‌های کارنامه مالی بانک حکمت ایرانیان در سال گذشته بوده است. افزایش ۱۲۹ درصدی مطالبه از بانک های دیگر، کاهش ۴۴ درصدی سود سرمایه گذاری و سپرده […]