آمار فروش ارز در بازار ثانویه طی یک ماه گذشته

آمار فروش ارز در بازار ثانویه طی یک ماه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد؛ آمار فروش ارز در بازار ثانویه طی یک ماه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور به یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو رسید. به گزارش گروه اقتصادی […]