میزان تامین ارز واردات و صادرات در سامانه نیما تا پایان امروز

میزان تامین ارز واردات و صادرات در سامانه نیما تا پایان امروز بانک مرکزی اعلام کرد: میزان تامین ارز واردات و صادرات در سامانه نیما تا پایان امروز مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از ۱۶مرداد تا پایان معاملات امروز در سامانه نیما به یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون یورو رسید. به گزارش گروه […]

میزان تامین ارز واردات و فروش حاصل از صادرات در سامانه نیما

میزان تامین ارز واردات و فروش حاصل از صادرات در سامانه نیما بانک مرکزی اعلام کرد؛ میزان تامین ارز واردات و فروش حاصل از صادرات در سامانه نیما مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات ­از ۱۶ مرداد تا پایان معاملات امروز در سامانه نیما به یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون یورو رسید. به گزارش […]