رقم جدید نقدینگی اعلام شد

رقم جدید نقدینگی اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور تا شهریور ماه سال جاری به ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی تا شهریور ماه سال جاری را ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی ایران […]