اعتصاب سراسری کارمندان بانک های هند

اعتصاب سراسری کارمندان بانک های هند

دهلی نو-ایرنا- بیش از یک میلیون کارمند بانک های دولتی و خصوصی هند روز سه شنبه در اعتراض به سیاست های بانکی و پولی دولت اعتصاب کردند. به گزارش ایرنا،’سی اچ ونکتاچلام ‘ معاون اتحادیه بانک های هند گفت که امروز ۱۹۰ هزار شعبه بانک های خصوصی و دولتی هند با بیش از یک میلیون […]