تکذیب نقل قول مطرح شده از سوی نوبخت در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان

تکذیب نقل قول مطرح شده از سوی نوبخت در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان تکذیب نقل قول مطرح شده از سوی نوبخت در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پی انتشار نقل قول کذبی از نوبخت در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه با […]