آخرین مهلت دریافت مجوز واحد‌های تولید بتن

در گفتگوی اختصاصی مطرح شد؛ آخرین مهلت دریافت مجوز واحد های تولید بتن مدیر کل استاندارد تهران: واحد های تولیدی فقط ­یک ماه فرصت دارند تا ضمن تکمیل پرونده، ­ پروانه های لازم را کسب کنند محمودرضا طاهری در­­ گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت:در ماه های گذشته با اعلام سازمان استاندارد واحد […]

آخرین مهلت دریافت مجوز واحد‌های تولید بتن

در گفتگوی اختصاصی مطرح شد؛ آخرین مهلت دریافت مجوز واحد های تولید بتن مدیر کل استاندارد تهران: واحد های تولیدی فقط ­یک ماه فرصت دارند تا ضمن تکمیل پرونده، ­ پروانه های لازم را کسب کنند محمودرضا طاهری در­­ گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت:در ماه های گذشته با اعلام سازمان استاندارد واحد […]