کاهش ذخائر سدهای پنجگانه تهران/ مدیریت تقاضا و عرضه آب همزمان باید صورت گیرد

کاهش ذخائر سدهای پنجگانه تهران/ مدیریت تقاضا و عرضه آب همزمان باید صورت گیرد سرپرست آب منطقه‌ای تهران: کاهش ذخائر سدهای پنجگانه تهران/ مدیریت تقاضا و عرضه آب همزمان باید صورت گیرد فروغی گفت: مجموع ذخائر سد‌های پنچگانه تهران ۷۵۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۵۰ ملیون متر مکعب کاهش داشته است. […]