ریشه‌ ناآرامی‌های عراق چیست؟

ریشه‌ ناآرامی‌های عراق چیست؟

در حالی که عراق جدی‌ترین ناآرامی‌ها را طی سال‌های اخیر تجربه می‌کند، اما پوشش رسانه‌های بین‌المللی از وضعیت نامطلوب مردم این کشور بسیار محدود بوده و همچنین از سوی دولت‌های خارجی نادیده گرفته شده است. عراق، کشوری که بزرگ ترین میدان های نفتی جهان را در خود جای داده است، در حال حاضر با اعتراضات […]