بانک مرکزی بانک ها را برای افزایش سرمایه فراخواند

بانک مرکزی بانک ها را برای افزایش سرمایه فراخواند

طی بخشنامه ای؛ بانک مرکزی بانک ها را برای افزایش سرمایه فراخواند رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد. به گزارش خبرگزاری صداو سیما از بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ […]