سال آبی خوبی را آغاز کردیم

سال آبی خوبی را آغاز کردیم

مدیرعامل آبفای استان تهران در نشست خبری: سال آبی خوبی را آغاز کردیم مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران گفت: بارش های پاییز نشان می دهد سال آبی خوبی را شروع کردیم که امیدواریم با تداوم آن کمبودهای بارش در نیمه اول سال آبی گذشته جبران شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و […]

تهران بعد از سیستان و بلوچستان فقیرترین استان از لحاظ منابع آب است

تهران بعد از سیستان و بلوچستان فقیرترین استان از لحاظ منابع آب است

در همایش تبیین وضعیت آب و فاضلاب شهرهای استان تهران؛ تهران بعد از سیستان و بلوچستان فقیرترین استان از لحاظ منابع آب است مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: این استان از نظر فقر منابع آبی، در جایگاه بعد از استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صداو سیما از وزارت نیرو (پاون)، محمدرضا […]