صادرکنندگان بر اساس بخشنامه جدید کار کنند

­مدیرکل صادرات بانک مرکزی؛ صادرکنندگان بر اساس بخشنامه جدید کار کنند مدیرکل صادرات بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان بر اساس بخشنامه جدید، در مقابل صادرات، واردات انجام داده و فقط در سامانه ثبت کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صمد کریمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به منظور بررسی مشکلات […]