بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق

بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق

مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی توانیر؛ بخشی نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق محمدحسن متولی زاده، نگاه بخشی و چندصدایی در سطح مدیران را سم مهلکی برای صنعت برق کشور دانست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت نیرو، محمدحسن متولی زاده در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی توانیر با […]