حمایت شبکه بانکی از بخش تولید| اختصاص ۵۰هزار میلیارد تسهیلات تولید در سال‌ جاری

حمایت شبکه بانکی از بخش تولید| اختصاص ۵۰هزار میلیارد تسهیلات تولید در سال‌ جاری

رییس کل بانک مرکزی درخصوص نحوه صحیح اجرای طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود.