فاز نخست پالایشگاه ۱۳ ،۲۲ ،۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی آماده دریافت گاز

فاز نخست پالایشگاه ۱۳ ،۲۲ ،23 و ۲۴ پارس جنوبی آماده دریافت گاز

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس؛ فاز نخست پالایشگاه ۱۳ ،۲۲ ،۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی آماده دریافت گاز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: فاز نخست پالایشگاه طرح های درحال توسعه ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دریافت گاز از بخش دریا آماده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛­ محمد مشکین فام […]