تضمین کامل تسهیلات سرمایه گذاران بخش ریلی

تضمین کامل تسهیلات سرمایه گذاران بخش ریلی

در نشست فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی حوزه ریلی؛ تضمین کامل تسهیلات سرمایه گذاران بخش ریلی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با اشاره به نیاز ۱۲ میلیارد دلاری این شرکت در تأمین ناوگان باری و مسافری حوزه ریلی، از تضمین کامل تسهیلات ارزی و ریالی سرمایه گذاران در […]