نامه وزیر اقتصاد به دیوان محاسبات کشور

نامه وزیر اقتصاد به دیوان محاسبات کشور

نامه وزیر اقتصاد به دیوان محاسبات کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه ای به دیوان محاسبات کشور، خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی براساس استاندارد های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های این وزارتخانه از سوی این نهاد نظارتی شد. به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شبکه اخبار اقتصادی و […]