کارآفرینی راهبردی، حلقه مفقوده تقویت تولید ملی است

کارآفرینی راهبردی، حلقه مفقوده تقویت تولید ملی است

در شانزدهمین اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات مطرح شد؛ کارآفرینی راهبردی، حلقه مفقوده تقویت تولید ملی است مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از لزوم حمایت سازمان های مناطق آزاد از تولید، نیروی کار و سرمایه های ملی در این مناطق خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از […]